Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu

Pokój 201

 

 

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN
poniedziałek w godzinach 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

 

 

 

Stanowisko

|

Obsługuje

 

 

 

nr 1 - SKWIERZYNA

:

Robert Borkowski

 

 

tel. (0-95)742 84 40

 

 

 

nr 2 - BLEDZEW

:

Jakub Szymański

PRZYTOCZNA

:

tel. (0-95)742 84 41

 

 

 

nr 3 - PSZCZEW

:

Małgorzata Tarnowska

TRZCIEL

:

tel. (0-95)742 84 42

 

 

 

nr 4 - MIĘDZYRZECZ

:

Hanna Kantorska

 

 

tel. (0-95)742 84 39

 
U W A G A !!!

MOŻESZ SPRAWDZIĆ SAMODZIELNIE CZY TWÓJ DOKUMENT JEST JUŻ
W NASZYM URZĘDZIE !
Nie musisz dzwonić, nie musisz przyjeżdżać!

Wystarczy wejść na stronę:

www.pojazd.pwpw.pl

U W A G A !

 

 Rejestracja pojazdu:

- nowego
- sprowadzonego z zagranicy
- używanego zakupionego w Polsce

!!!    odbywa się po zarezerwowaniu terminu   !!!

W tym celu należy zgłosić się do pokoju nr 201,  gdzie każdy zainteresowany otrzyma kartkę z wyznaczoną datą i godziną.
Jeżeli dana osoba będzie rejestrowała więcej niż jeden pojazd, to przy wpisywaniu na listę interesantów musi powiadomić o ilości pojazdów urzędnika wyznaczającego termin.

 

Termin można również uzgodnić telefonicznie dzwoniąc pod numery:

 

  095 - 742 - 84 - 39 - mieszkańcy gminy Międzyrzecz,
  095 - 742 - 84 - 40 - mieszkańcy gminy Skwierzyna,
  095 - 742 - 84 - 41 - mieszkańcy gminy Bledzew i Przytoczna,
  095 - 742 - 84 - 42 - mieszkańcy gminy Pszczew i Trzciel.

 

Bez potrzeby uzgadniania terminu załatwiamy:

 

1.       Wydanie dowodu rejestracyjnego.

2.       Wydanie zaświadczenia lub kserokopii DR.

3.       Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.

4.       Wyrejestrowanie pojazdu.

5.       Przedłużenie pozwolenia czasowego.OPŁATY REJESTRACYJNE

I.

1/

dowód rejestracyjny

54,00 zł

 

2/
a/
b/

pozwolenie czasowe:
na wniosek
z urzędu

18,50 zł
13,50 zł

II.

1/

tablice samochodowe

80,00 zł

 

2/

tablice motocyklowe

40,00 zł

 

3/

tablice motorowerowe

30,00 zł

 

4/

tablice ciągnikowe

40,00 zł

 

5/

tablice indywidualne

1000,00 zł

 

6/

tablice zabytkowe

 

 

 

a/ samochodowe

100,00 zł

 

 

b/ motocyklowe

50,00 zł

III.

1/

tablice tymczasowe samochodowe

30,00 zł

 

2/

tablice tymczasowe motocyklowe

12,00 zł

 

3/

tablice tymczasowe motorowerowe

12,00 zł

IV.

1/

komplet nalepek legalizacyjnych (dowód rej. i tablice rej.)

12,50 zł

 

2/

nalepka kontrolna na szybę

18,50 zł

 

3/

komplet znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe

12,50 zł

V.

1/

karta pojazdu

75,00 zł

 

2/

wtórnik karty pojazdu

75,00 zł

VI.

1/

opłata ewidencyjna (zgodnie z rozporządzeniem)

0,50 zł


OPŁATY SKARBOWE

PONOSZONE W WYDZIALE KOMUNIKACJI

OD DNIA 1 STYCZNIA 2007
(opłaty można dokonać na miejscu w urzędzie) 

Zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia: (wg załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006, Dz.U.06.225.1635
z dnia 8 grudnia 2006)

 

I.                    REJESTRACJA POJAZDÓW

Decyzja wydana na wniosek lub zgłoszenie dot.:

· wyrejestrowania pojazdu wydana na wniosek jego właściciela

(art. 79 ust. 1ustawy – Prawo o ruchu drogowym) - (cz. I pkt 53               10 zł

· nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu(art. 66a ust. 2 ustawy –

 Prawo o ruchu drogowym) - (cz. I pkt 53)                                              10 zł

· zawierająca zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej

  zastępczej - (cz. I pkt 53)                                                                   10 zł

II.                  UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

· Decyzja o zwrocie prawa jazdy – na wniosek strony, której zatrzymano

   prawo jazdy - (cz. I pkt 53)                                                                 10 zł

· Zaświadczenia dla osoby podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu

   kwalifikacji - (cz. II pkt 21)                                                                  17 zł

III.        ZAŚWIADCZENIA - (cz. II pkt 21)                                                          17 zł

· Poświadczenie zgodności dokumentów – od każdej pełnej lub zaczętej

   stronicy (cz. II pkt 4)                                                                           5 zł

· Wydanie zaświadczenie na wniosek (cz. II pkt 21)                                17 zł

IV.        PEŁNOMOCNICTWA

· Złożenie upoważnienia – pełnomocnictwa (prokury) (cz. IV)                   17 zł *

* zwolnienie z opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest

                               małżonkowi, wstępnemu,  zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

 

Opracowano na podstawie załącznika do stanowiska wspólnego Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym.

Międzyrzecz dnia 24 stycznia 2007r.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI POJAZDÓW

1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z p. zm.)

2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (Dz. U. z 2007 Nr 186, poz. 1322)

3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
(Dz. U. Nr 133, poz. 1122).

4.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r.
w sprawie szczegółowych czynności organów związanych
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. (Dz. U. z 2007 Nr 137, poz. 968).

5.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r.
w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu. (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 z p. zm.).

6.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
(Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z p. zm.)

7.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2006r.
w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. (Dz. U. Nr 59, poz. 421).

8.

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996r. - o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 tekst jednolity)

9.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r.
w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.
(Dz. U. Nr 145, poz. 1542).

10.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty ewidencyjnej,
(Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

11.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
(Dz. U. Nr 106, poz. 1166 z p. zm.)

Załączniki

Opłaty komunikacyjne (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o rejestrację (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie nowego dowodu rej. z podowu braku miejsc (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpisanie(wykreślenie) współwłaściciela (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wtórnik (464.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego (209.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o zbyciu (155.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oplata recyklingowa (493.5kB) Zapisz dokument  
Opłata Recyklingowa (144.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rejestracja czasowa - wzór (32.1kB) Zapisz dokument  
rejestracja pojazdu - wzór (25.1kB) Zapisz dokument  
wyrejestrowanie pojazdu - wzór (30.5kB) Zapisz dokument  
Pojazdy sprowadzone z zagranicy (331.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".